Ők – amin már nem tudok változtatni

Ami már kijött a nyomdából, élesedett a papíralapú világban; véglegessé, csócsálhatóvá és számon kérhetővé vált. A teljes lista ezen az oldalon található; itt most csak néhány a könyvek közül, amelyek mögöttem vannak.

Apakulcs (2021)

Az apák túlnyomó többsége szeretne jó apja lenni a gyermekének, mégis egyre többen teszik fel a kérdést: van-e nyitja az apaságnak? Hogyan kapcsolódhat egymáshoz apa és gyermeke? Mitől működik egy kapcsolat? Mitől lesz meghitt, bizalmas, szeretetteljes és biztonságot adó? Vannak-e az apaságnak alapelvei? Létezik-e apakulcs?

A kapcsolódásnak alapvetően három kulcsa van:
kapcsolódás a tudásban;
kapcsolódás a jóakaratban;
kapcsolódás a szövetségben.

A három kulcs szoros kölcsönhatásban van egymással. Az apák többsége ismeri ezeket a kulcsokat. A könyv abban segít, hogy tudatosan, egyre gyakorlottabban használják őket.
Bővebben: apakulcs.hu

Csík zenekar (2013)

A Csík zenekar huszonöt éves története sok párhuzamos történet összefonódása. Ez a huszonöt év sok és sokféle zenekar több-kevesebb évének egymásra rakódása.

Ugyanúgy, ahogy nem igazán tudjuk megmondani, hány zenekar is a Csík zenekar, arra is nehéz válaszolni, valójában mit is tart kezében az Olvasó. Kronológiát? Azt is. Interjúkötetet? Azt is. Vitairatot az autentikus népzene hívei és a feldolgozáspártiak nézetkülönbségeiről? Azt is. Sztorigyűjteményt? Azt is. Képeskönyvet? Azt is. Ezt is, azt is, amazt is.

Személyes élmények alapján idézzük fel ezt a negyed századot. Megszólalnak azok, akik részesei voltak vagy ma is részesei a Csík zenekar életének. A sor persze nem lehet teljes. Ez a negyven ember azonban meglehetősen jól mutatja azt a hihetetlen mozgékonyságot, nyitottságot, változásra való képességet, ami a Csík zenekarnak mindig is sajátja volt.
Köszönöm nekik, hogy vállalkoztak a feladatra – engem pedig elkezdtek megtanítani az anyanyelvükre.
Most már én is töröm. Lassan érteget népzene.

A hit beszélgetései (2013)

A katolikus világban 2012 a hit éve volt. A Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián beszélgetéssorozatot szerveztünk. Olyanokkal ültem le közönség előtt egy-egy este, akik a plébánia szempontjából meghatározóak. Akiket mindannyian ismerünk – vagy azt gondoljuk róluk. A cél az volt, hogy ne “okos”, értelmiségi eszmecseréket folytassunk, hanem a szív mélyére jussunk el: lelkeket és szíveket vizsgáljunk. Hogy a hit éve ne múljon el fölöttünk nyomtalanul.
Az élő beszélgetések során a közönségnek is módjában állt kérdéseket megfogalmazni. Ezek a mozzanatok is beépültek a leírt szövegbe.
A résztvevőkat arra kértem, rövid visszaemlékezésben írják meg, ők hogyan élték meg ezeket a másfél órákat. A beszélgetések után ezek a személyes élmények olvashatók.

Akik a kötetben szóhoz jutnak:
– Varga Zs. András
– Tölgyesi Alberik
– Urr Ipoly
– Kató Csaba és Bellavics Ágota
– Csikós Tamás és Csikós Éva
– Lengyelné Stróbl Katalin
– Török Tamás és Jordán Kata
– Csányi Tamás
– Süveges Gergő és Rudan Margit (“a hóhér akasztása” jeligére)

Apaszem (2012)

Az Apa-kép-írás megjelenése óta sok minden változott; megérkezett például az akkor még ismeretlen Várvavárt: Andris lett szekerünk negyedik kereke. Visszaolvasva a régebbi darabokat arra jöttem rá: ha kitörölném a neveket, sokszor nem is tudnám, kivel esett meg az adott történet.

Egy nagycsalád életében mindig minden változik – és mindig minden ismétlődik. Csak egy valami állandó: az a rácsodálkozás és öröm, ami ezeket az állandóság-változásokat kíséri. Anya időnként bravúrartistának érzi magát: a négy gyerekkel úgy zsonglőrködik, hogy egyszerre tartja levegőben mindegyiket… mert ha bármelyik „leesne”, borulna az egész produkció. Talán minden sokgyerekes háztartás zsonglőrmutatvánnyal ér fel. A művész csak hajigálja a levegőbe a karikákat, elkapja őket, megint feldobja… és közben azért élvezi is a repülés boldogságát, ezt a szemet gyönyörködtető játékot. A mi játékunk négykarikás. Majdnem olimpia. Jöjjenek velem, bemutatom a sportágakat.

Pál apostol. Utazás téren, időn és hangokon át (2011)

Persze, hogy nem tudtam, mire vállalkozom. Pál apostol se tudta. Gryllus Dániel, Sumonyi Zoltán és Halmos Béla se. S a később bekapcsolódó Ferenczi György se.

1991-ben jelent meg a Pál apostol – dalok Pál levelei szerint, az „Ólemez”. Követte Dani és Béla több mint háromszáz koncertje határokon belül és kívül, egy idő után kiegészülve Ferenczi Gyurival és a Rackajammel.
Ez a nyolcfős csapat hallható az „Újlemezen”. A dalok nem változtak, mégis felfrissült és megújult az előadás.

Ehhez a régi-új frissességhez méltó könyvet képzeltem el. S ahogy morfondíroztam, arra jutottam: közelítsük meg sokfelől Pál apostol korát, életét és személyiségét.

Huszonnégy társat találtam a feladathoz.
A kép persze így sem teljes, de sokoldalú és tükrözi azt a páratlan szellemi élményt és intellektuális kalandot, amelyben részem lehetett.

Apa-kép-írás (2008)

Apává lenni nem nehéz. Apának lenni – az az igazi kihívás.
A kötet írásaiból megtudhatja az Olvasó, vajon miért elengedhetetlen a kisgyermekes háztartásba egy szkafander s egy jó rücskös lábtörlő. Kiderül, hogy a hiedelmekkel ellentétben a gyógyszernél nincs finomabb csemege.
S az is világossá válhat, hogy a kamaszkor már a születéskor elkezdődik.
Megismerhet egy apát, akinek minden vágya, hogy jobb, igazibb, eszményibb Apa lehessen.
Ennek a törekvésnek állomásai tárulnak fel soktucatnyi képben. Gyermeki furfangokkal, szülői praktikákkal, családi kalamajkákkal. Egy biztos: az író apának örömet jelent a szülővé válás.
Napról napra, emlékről emlékre. Ezért is ír: hogy felvegye a harcot a felejtés ellen.

Thália és teológia (2003)

„Mi nagyon rossz könyvet írunk, előre látom a teljes kudarcát. Politikailag ugyanis az a könyv érett, amelyben két különböző vélemény ütközik, és az olvasó eldönti, hogy mi az igazság. Mi azonban mindketten a keresztény, katolikus tanítást mondjuk el – más-más szavakkal, de egymással teljes egyetértésben. Politikailag teljesen inkorrekt lesz a könyv, úgyhogy nem sok sikert jövendölök neki.”

Dr. Bolberitz Pál

Dr. Bolberitz Pál professzor és Eperjes Károly színművész beszélgetését tartalmazza a könyv. Nem mindentudó kiskáté, nem tankönyv, még csak nem is mélyinterjú. Őszinte szavak. Világos gondolatok. Felelősségteljes értékrend. Számvetés – közös dolgainkról. Bár a könyv két, Istenben gyökerező, hívő ember párbeszéde, mégsem kizárólag hívő, illetve vallásos emberek figyelmére tart számot. Egyszerűen arról van szó, hogy két, mélyen hívő és meggyőződését vállaló, önmagával és a világgal békében élő ember megosztja gondolatait egymással és az olvasóval.

Moha bácsi meséi (2001-2005)

Leszkai András (1907-1988) Moha-meséit sokan Kőmíves Sándor hangján ismerték meg.
Később Alberti Árpád kiadott egy kétkötetes gyűjteményt (1994), amely hamar hiánycikké vált.
Ennek a 11 kötetes kiadásnak az a célja, hogy igényes, kisgyermekek számára is könnyen olvasható, gazdagon illusztrált köteteket vehessen kézbe mindenki, aki szívesen költözik – legalább lélekben – egy-egy fél órára Törpeházára.